IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Nya riktlinjer för statens representanter

Till varje a-kassas styrelse utser IAF en ledamot och en suppleant som statens representanter i styrelsearbetet. IAF har nu fastställt nya riktlinjer för statens representanter.

Nyhet

Nu öppnar vi Mina sidor för a-kassorna

Den 1 november kan a-kassorna börja använda fler e-tjänster hos IAF. Då lanserar vi Mina sidor som handläggare vid a-kassorna når genom att logga in med Bank-ID på vår webbplats.

Pressmeddelande

Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlingen har en viktig roll för att kontrollen i arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen ska fungera som den är avsedd. Men det finns omfattande brister i hur myndigheten utför sitt kontrollarbete. Det visar en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) lämnar till regeringen idag.

Nyhet

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs av kompletterande aktörer.

Nyhet

Månadsstatistik från IAF

I september 2018 fick 88 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa och drygt en miljard kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Är Arbetsförmedlingens handlingsplaner uppdaterade och aktuella?

Det är endast 13 av 250 handlingsplaner (5 procent) som kan betraktas som uppdaterade och aktuella. Det visar IAF:s senaste granskning av Arbetsförmedlingens efterlevnad av regelverket inom arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Få avvikelser i arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Den årliga granskningen av årsredovisningar från landets 27 arbetslöshetskassor visar att få kassor avviker från den föreskrift som styr vad redovisningen ska rapportera.

Nyhet

Får arbetssökande som inte använder digitala tjänster tillräckligt stöd?

En rapport från IAF visar att Arbetsförmedlingen brister i att upprätta handlingsplan och ge stöd utifrån behov till arbetssökande som inte använder myndighetens digitala tjänster.

Nyhet

Månadsstatistik

I augusti 2018 fick 88 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa. Totalt 1 208 miljoner kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen under samma månad.

Nyhet

Kortare öppettider den 30 och 31 augusti

Vår registratur är öppen mellan klockan 8.00 och 10.00 på torsdag och fredag den här veckan. Telefontiden för EU-ärenden är stängd under dessa dagar och öppnar igen måndagen den 3 september kl. 10.00.

Nyhet

Välkommen till nya iaf.se

Nu är IAF:s webbplats uppdaterad med ny design och förbättrade sökfunktioner. Du som tidigare har prenumererat på innehåll från iaf.se behöver skapa en ny prenumeration.

Nyhet

Statistik från IAF

I juni 2018 fick 82 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en a-kassa. Totalt betalades 899 miljoner kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande

Färre karensdagar när ändringar i lagen börjar gälla

Från och med 2 juli minskar antalet karensdagar från sju till sex dagar för att få rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Det blir nytt i samband med att ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring börjar gälla. Ändringar berör också rätten till inkomstrelaterad ersättning, förtroendeuppdrag och hur pensionen omräknas till dagsbelopp. Även förordningen om arbetslöshetsförsäkring blir ändrad i samband med detta.

Nyhet

Hur många underrättelser låter arbetsförmedlarna bli att lämna?

En del av arbetsförmedlarnas kontrollarbete består i att lämna underrättelser till arbetslöshetskassan och den interna enheten Ersättningsprövning. Det ska de göra när de misstänker att den arbetssökande inte följer regelverket eller inte uppfyller villkoren för ersättning.

Nyhet

Implementering av regeländringarna inom etableringsersättningen

Införandet av nya regler inom etableringsersättningen som både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanterar har generellt fungerat bra. I rapporten redovisar IAF hur myndigheterna har implementerat regelverket som trädde i kraft den 1 januari 2018 och de risker i tillämpningen som har identifierats.

Granskning av IF Metalls arbetslöshetskassa

IF Metalls arbetslöshetskassa är den tredje arbetslöshetskassan som blivit granskad enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas arbete.

Pressmeddelande

Utvecklad intern kontroll hos a-kassorna

Landets arbetslöshetskassor har utvecklat den interna styrningen och kontrollen inom arbetslöshetsförsäkringen. Det proaktiva arbetet med att minska risken för felaktiga utbetalningar har förbättrats. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som har granskat arbetslöshetskassornas styrelsearbete och arbete kring intern styrning och kontroll.

Aktivitetsrapportering - till vilken nytta och för vem?

Rapporten ger en bild av Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporter samt hur de fungerar som verktyg för den arbetssökandes redovisning och myndighetens uppföljning. Under mars 2015 till februari 2017 skulle i genomsnitt 370 000 arbetssökande ha lämnat aktivitetsrapport varje månad. Arbetsförmedlingen tog emot cirka 250 000 aktivitetsrapporter varje månad, vilket motsvarar två tredjedelar av de rapporter som borde ha kommit in.

Nyhet

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till arbetslöshetskassor. Förslaget har beräknats genom en beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009.

Nyhet

Hantering av uteslutning och frånkännande

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har följt upp rekommendationerna som lämnades i rapporten 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden.