IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning

Vi granskar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens arbete med ärenden som har samband arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom granskar vi Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner för personer som får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Vi bestämmer själva vilka granskningar som vi ska göra. I vissa fall får vi uppdrag från regeringen. Vi genomför inte tillsyn på uppdrag av enskilda och kan inte agera i enskilda ärenden.

Exempel på uppgifter i arbetet med tillsyn och uppföljning:

  • Att granska hur arbetslöshetskassorna tillämpar lagarna, förordningarna och föreskrifterna om arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassor.
  • Att granska hur Arbetsförmedlingen handlägger ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen, och ärenden om varning och avstängning från aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.
  • Att granska hur Försäkringskassan handlägger avstängning från aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.
  • Att följa utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringen och ärendena om varning och avstängning från aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Vi tar initiativ till åtgärder om det behövs.