IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning

IAF granskar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens arbete som har samband arbetslöshetsförsäkringen. Vi granskar också Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner för personer som får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Exempel på IAF:s granskningsuppgifter

  • Vi granskar hur arbetslöshetskassorna tillämpar lagar, förordningar och föreskrifter om arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna.
  • Vi granskar hur Arbetsförmedlingen handlägger ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen, ärenden om varning och avstängning från aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning samt ärenden om återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program.
  • Vi granskar hur Försäkringskassan handlägger ärenden om avstängning från aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.
  • Vi påtalar brister som vi hittar i våra granskningar.
  • Vi följer utvecklingen inom våra ansvarsområden och tar initiativ till åtgärder om det behövs. 

Vi bestämmer själva vilka granskningar som vi ska göra, men i vissa fall får vi uppdrag från regeringen. Vi genomför inte granskningar eller annan form av tillsyn på uppdrag av enskilda och kan inte agera i enskilda ärenden.