IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2024:7

Inställningen till bidragsbrott och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen

2024:7 Inställningen till bidragsbrott och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen Kort rapport om inställningen till bidragsbrott och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen...

Rapport

2024:6

Bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen

2024:6 Bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetskassorna polisanmäler allt fler bidragsbrott, men det skiljer sig mellan dem i hur stor utsträckning de...

Rapport

2024:5

Kontrollfunktionen i en tid av förändring på Arbetsförmedlingen

2024:5 Kontrollfunktionen i en tid av förändring på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollfunktionen har bidragit till ett förbättrat...

Rapport

2024:3

Upptäckta felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021–2023

2024:3 Upptäckta felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021–2023 Felaktigt utbetald ersättning ska vid upptäckt återkrävas av arbetslöshetskassorna.

Rapport

2024:4

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

2024:4 Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete För budgetåren 2021, 2022 och 2023 beslutade regeringen att arbetslöshetskassorna skulle tilldelas 10 miljoner kronor per...

Rapport

2024:2

A-kassorna och Kronofogden

2024:2 A-kassorna och Kronofogden Arbetslöshetskassorna hanterar sina ärenden till Kronofogden på olika sätt. IAF anser att likabehandlingen av enskilda som har skulder till sin...

Rapport

2024:1

Arbetsförmedlingens återkallanden av anvisningar till program

2024:1 Arbetsförmedlingens återkallanden av anvisningar till program Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att återkallanden handläggs rättssäkert...

Rapport

2023:16

Arbetsförmedlingens systemutvecklingsprocess för kontrollen av arbetssökande

2023:16 Arbetsförmedlingens systemutvecklingsprocess för kontrollen av arbetssökande En väl utvecklad digitalisering är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen...

Rapport

2023:15

A-kassorna ur ett jämställdhetsperspektiv

2023:15 A-kassorna ur ett jämställdhetsperspektiv A-kassorna kan bidra till ett mer jämställt samhälle genom att följa upp att deras handläggning och bemötande...

Rapport

2023:14

Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

2023:14 Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll Arbetslöshetskassorna har utvecklat sina processer för intern styrning och kontroll och har ett pågående...

Rapport