IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Frågor och svar

Fråga

Hur länge ska man behöva vänta på att få arbetslöshetsersättning?

Svar

Väntetiden för att få beslut om rätt till arbetslöshetsersättning och sin första utbetalning varierar mellan olika arbetslöshetskassor. Hos de allra flesta arbetslöshetskassor tar det 2-3 veckor.  Du kan själv påverka väntetiden genom att så snabbt som möjligt skicka in fullständiga uppgifter och handlingar som du ansvarar för.