IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Cirka 546 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen 2021

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) uppskattar att de felaktiga utbetalningarna under 2021 var cirka 564 miljoner kronor. Det motsvarar 2,6 procent av de 21,4 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning som betalades ut under 2021.

Frågor och svar

Fråga

Hur länge ska man behöva vänta på att få arbetslöshetsersättning?

Svar

Väntetiden för att få beslut om rätt till arbetslöshetsersättning och sin första utbetalning varierar mellan olika arbetslöshetskassor. Hos de allra flesta arbetslöshetskassor tar det 2-3 veckor.  Du kan själv påverka väntetiden genom att så snabbt som möjligt skicka in fullständiga uppgifter och handlingar som du ansvarar för.