IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra öppettider är kl. 8.30-10.00 från och med 21 december, 2020 och framåt.

Öppettiden är kortare än våra ordinarie tider för att göra det möjligt för våra medarbetare att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.

Tillsammans begränsar vi smittspridningen av det nya coronaviruset. 

Välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon i stället för att besöka oss.

Frågor och svar

Fråga

Hur länge ska man behöva vänta på att få arbetslöshetsersättning?

Svar

Väntetiden för att få beslut om rätt till arbetslöshetsersättning och sin första utbetalning varierar mellan olika arbetslöshetskassor. Hos de allra flesta arbetslöshetskassor tar det 2-3 veckor.  Du kan själv påverka väntetiden genom att så snabbt som möjligt skicka in fullständiga uppgifter och handlingar som du ansvarar för.