IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Lämna dina tips och synpunkter till oss!

Välkommen att lämna tips om brister inom arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen. Vi sammanställer alla tips och synpunkter och använder dem som underlag när vi planerar vår tillsyn.

Vi vill gärna få tips och synpunkter om hur ersättningarna fungerar inom det område vi har tillsyn över. I vårt uppdrag ingår inte att hantera klagomål i enskilda ärenden.