IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Intyg U2 - Intyg för att söka jobb i EU

Du som är arbetslös kan ta med dig din svenska arbetslöshetsersättning under tre månader när du söker jobb i ett annat land i EU/EES, Schweiz, eller Storbritannien och Nordirland. I Sverige är det IAF som tar emot din ansökan och fattar beslut om intyg U2.

Att ta med sig sin arbetslöshetsersättning för att söka arbete i ett annat land i EU/EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland är möjligt genom förordning 883/2004 – om samordning av de sociala trygghetssystemen. Artikel 64 beskriver vilka förutsättningar som ska finnas när du vill ta med dig din arbetslöshetsersättning till ett annat land.

eu-land-flaggor_330px.jpg eu-flaggor_330px.jpg
   

Vill du ansöka om intyg U2?

 

Villkoren i korthet

För att beviljas intyg U2 ska du ha:

  •  rätt till svensk arbetslöshetsersättning senast på avresedagen,
  • varit helt arbetslös, anmäld vid Arbetsförmedlingen och stått till Arbetsförmedlingens förfogande i minst fyra veckor före din avresedag
  • ansökt om intyg U2 innan din avresedag.