IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Jobba med oss

Vill du ha ett meningsfullt arbete som bidrar till en väl fungerande arbetsmarknad? På IAF är du med och bidrar till att Sveriges trygghetssystem som arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och etableringsersättningen är rättssäkra och effektiva.

IAF har tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen. Vi har också tillsyn över hur Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med sanktioner för personer som får aktivitetsstöd, utvecklingsstöd och etableringsersättning. Dessutom ska vi följa utvecklingen inom våra områden och ta de initiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till. 

Akademisk utbildning är ett krav för de flesta av våra tjänster och många av medarbetarna har utbildning inom statskunskap, ekonomi, statistik och juridik. De vanligaste yrkesgrupperna på IAF är utredare och jurister.

Som utredare arbetar du med att granska och utöva tillsyn för att bedöma hur en arbetslöshetskassa eller myndighet hanterar sitt uppdrag. I våra utredningar och granskningar samarbetar du med kollegor som kompletterar dina kunskaper och erfarenheter.  

Som jurist deltar du i granskningsuppdrag. Du kan också arbeta med regelsamlingen som styr hur arbetslöshetskassorna ska utöva sitt myndighetsansvar, eller med EU-lagstiftningen som rör arbetslöshetsförsäkringen. 

Här arbetar också handläggare, experter och strateger inom stödfunktioner som ekonomi, lokalsamordning/inköp, kommunikation, HR och IT.

Vårt kontor ligger i Katrineholm. Till Katrineholm finns goda pendlingsförbindelser från bland annat Stockholm, Mälardalsregionen och Östergötland. Vi erbjuder goda möjligheter att arbeta på distans och om du pendlar har du möjlighet att arbeta under restiden.