IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Förmåner och villkor för dig som arbetar på IAF

Som anställd på IAF har du flera förmåner.

Kompetensutveckling

På IAF har du goda möjligheter att kontinuerligt utveckla din kompetens. Vi vill att du ska utvecklas i ditt arbete och yrkesroll. Vi har generösa villkor för kompetensutveckling och du kan få ersättning för fritidsstudier efter en individuell prövning som alltid görs.

Individuell lön

IAF tillämpar individuell och differentierad lönesättning för alla medarbetare. Faktorerna som påverkar lönen är ansvar och svårighetsgrad i arbetet samt medarbetarens skicklighet och resultat.

Flexibla arbetstider

På IAF har vi arbetstidslösningar som ger dig flexibilitet och balans mellan arbete och fritid. Vi har arbetstidsavtal som erbjuder flexibel arbetstid. Du kan också göra en enskild överenskommelse med din chef om förtroendearbetstid och distansarbetsavtal utifrån verksamhetens behov.

Moderna arbetssätt

IAF är en modern myndighet. Vi har tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet oavsett om du arbetar på kontoret eller hemifrån. 

Semester

Statliga myndigheter erbjuder längre semester än många andra arbetsplatser. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har och du har rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår.
Till och med det året som du fyller 29 år har du rätt till 28 semesterdagar per år. Från och med det året som du fyller 30 år har du rätt till 31 semesterdagar och från och med 40 års ålder har du rätt till 35 semesterdagar. 

Friskvård

På IAF har vi fokus på ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Varje vecka har du möjlighet att använda en timme av arbetstiden för en friskvårdsaktivitet. Du kan också använda ett friskvårdsbidrag på upp till 4 000 kronor per år.

Hälsovård

Du kan gå på läkarbesök på arbetstid utan löneavdrag. Du får en viss ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik och sjukhusvård enligt centrala avtal. Dessutom har du rätt till läkemedelsersättning. Du har tillgång till företagshälsovård som stöd vid exempelvis ergonomianpassningar, eller annat stöd som gäller fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ersättning vid sjukdom

Om du blir sjukskriven längre än 15 dagar kompletterar IAF sjukpenningen som du får från Försäkringskassan. 

Om du blir förälder

Du som blir föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan får ett föräldrapenningtillägg enligt gällande avtal.

Du har rätt till partiell föräldraledighet fram till dess att barnet fyllt 12 år.

Försäkringar och trygghetsavtal

Som statligt anställd omfattas du av statens grupplivförsäkring, tjänstereseförsäkring och personskadeförsäkring. 

Pension

Du omfattas av ett antal pensionsförmåner. Det finns möjlighet att ingå enskild överenskommelse med arbetsgivaren för utöka ditt pensionssparande när du arbetar på en myndighet. Läs mer om dem på Statens pensionsverk (SPV).