IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Lättläst om IAF

Här finns information om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen på lättläst svenska.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen förkortas IAF.

IAF är en statlig myndighet. 

Vi har tillsyn över landets arbetslöshetsförsäkring. 

Med tillsyn menas att vi ser till att lagar och regler
fungerar på ett säkert och bra sätt inom vårt område.

Vi kontrollerar att a-kassorna och Arbetsförmedlingen
följer de regler som finns i arbetslöshetsförsäkringen
som ska ge pengar till arbetslösa personer.

Vi kan inte besluta om din ersättning.

Vi kan inte heller svara på frågor om din ersättning.

Det gör arbetslöshetskassan.

Vad gör IAF?

I Sverige finns arbetslöshetskassor, som kallas a-kassor.

A-kassorna kan betala pengar till sina medlemmar
om medlemmarna blir arbetslösa.

Vi på IAF ska kontrollera att a-kassorna följer reglerna
i arbetslöshetsförsäkringen.

Vi ser också till att arbetsförmedlingarna följer reglerna
i arbetslöshetsförsäkringen.

Vi kan ge dig ett intyg
om du ska få arbetslöshetsersättning
när du söker arbete i ett annat EU-land.

Det finns 24 a-kassor i Sverige
som har 3,9 miljoner medlemmar.

Vem får bli medlem i a-kassan?

A-kassan kan betala ut inkomstrelaterad ersättning
till sina medlemmar.

Det är ersättning som beror på hur mycket du har tjänat.

A-kassan kan betala ut grundersättning i stället
om du inte har varit medlem i a-kassan så länge 
att du kan få inkomstrelaterad ersättning. 

Du kan bli medlem i en a-kassa 
om du är arbetslös
men du måste ha arbetat tidigare.

För att vara med i en a-kassa 
måste du arbeta eller ha arbetat
med sådant som de andra 
i samma a-kassa arbetar med.

Det finns en a-kassa som alla kan gå med i.

Det är Alfa-kassan.

Alla som är medlemmar i en a-kassa
måste betala en medlemsavgift. 

Vad är arbetslöshetsförsäkringen?

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring.
Det betyder att försäkringen bara gäller

under den tid när du letar efter ett nytt arbete.

Försäkringen ger dig rätt till ersättning,
alltså pengar, om du blir arbetslös.   

För att du ska få pengar enligt försäkringens regler
ska du söka arbete.

Ibland måste du gå med på att flytta 
för att få ett nytt arbete
eller utbilda dig för ett nytt arbete.

A-kassorna beslutar vilka arbetslösa personer 
som ska få pengar.

A-kassorna betalar också ut pengarna.

Arbetsförmedlingen berättar för den arbetslöse
personen vilka regler som han eller hon ska följa
för att få pengar från a-kassan.

Arbetsförmedlingen ser sedan till 
att den arbetslöse personen följer reglerna.

Vi på IAF ser till att a-kassorna och arbetsförmedlingarna 
sköter sitt arbete med arbetslöshetsförsäkringen.

Det är viktigt att alla följer reglerna 
i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt
i hela Sverige.