IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Att söka jobb på IAF

Ansökan

När du har hittat en intressant tjänst skickar du in din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. 

Var noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för urvalshanteringen. 

Offentlighetsprincipen och arbetsansökningar

Din ansökan behandlas som en inkommen handling och det innebär att den också kan lämnas ut som en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.  

Beslut om anställning

Beslutet anslås på myndighetens anslagstavla i Katrineholm.

Återkoppling till alla sökande

När vi har tillsatt den lediga tjänsten ger vi återkoppling till alla som sökt den aktuella tjänsten. 

Att överklaga

Om du vill klaga på ett anställningsbeslut kan du skriftligt överklaga myndighetens beslut. En överklagan måste göras skriftligt och den ska inkomma inom tre veckor från det att IAF har meddelat anställningsbeslutet. Ditt klagomål måste då innehålla följande

  • ditt namn, adress och personnummer
  • vilken anställning det gäller
  • diarienummer för aktuell anställning
  •  varför du anser att beslutet är felaktigt.

Överklagan skickas till IAF. Vi lämnar sedan över uppdraget att pröva överklagandeärendet till Statens överklagandenämnd som har uppgiften att pröva dessa ärenden.