På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Skadestånd från staten

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller Justitiekanslern kan pröva om du har rätt till skadestånd när du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada. IAF prövar ärenden där du anser att arbetslöshetskassan har lämnat felaktig information till dig eller brustit i handläggningen av ditt ärende. Justitiekanslern prövar ärenden där du anser att beslut är felaktiga.

Att begära skadestånd

Om du vill göra ett skadeståndsanspråk ska du:

 • skriva en tydlig begäran om skadestånd och en kort beskrivning av vad som hänt i ärendet,
 • redogöra för vilka omständigheter du åberopar för att styrka vad som har hänt,
 • precisera ett belopp.

Innan du begär skadestånd från IAF eller Justitiekanslern ska du om ett beslut från arbetslöshetskassan har ett samband med ditt anspråk på skadestånd alltid först begära omprövning och sedan överklaga de beslut som du anser är felaktiga. Du ska då vända dig till den arbetslöshetskassa som har fattat beslutet.

Felaktig information eller bristande handläggning

Om du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada genom att till exempel ge dig felaktig information eller genom bristande handläggning av ditt ärende kan du begära skadestånd av staten. Du ska då skriva till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Kontaktuppgifter ser du längst ned på den här sidan. 

Felaktigt beslut

Om du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada genom felaktigt beslut eller genom att inte fatta beslut kan du begära skadestånd av staten. Du ska då skriva till Justitiekanslern.

 • Justitiekanslern
  Box 2308
  103 17 Stockholm

JO-anmälan

Om du i övrigt är missnöjd med hur en myndighet har handlagt ett ärende kan du vända dig till Justitieombudsmannen, JO.

 • Justitieombudsmannen
  Box 16327
  103 26 Stockholm