IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fakturor och upphandlingar

Vi tar emot e-fakturor via Peppol och vår fakturaportal. När vi gör upphandlingar använder vi verktyget e-avrop.

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor 

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard: Peppol BIS Billing 3. IAF omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol. 

Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format. 

Peppol-faktura via Peppol

IAF tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. 

Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021005414

E-faktura via vår fakturaportal 

Om ni inte ännu har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i vår fakturaportal. Ange ert organisationsnummer, företagsnamn samt e-postadress till er kontaktperson och skicka en e-post till ekonomi@iaf.se. Vi återkommer med instruktion för registrering. 

Fakturaadress:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

FE 7783 

831 90 Östersund