IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fakturor och upphandlingar

Vi tar emot e-fakturor i flera format. Välkommen att använda något av dem. Vi tar inte emot fakturor via mejl. När vi gör upphandlingar använder vi verktyget e-avrop.

Skicka e-faktura via PEPPOL-nätverket

Vårt PEPPOLid: är 0007:2021005414

Vi tar emot fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota). 

Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) och Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota) är inte godkända.

Mer informationom PEPPOL och hur ni skaffar ett PEPPOL-id finns på digg.se

Skicka e-faktura via VAN

Vår VAN-tjänst passar för företag/organisationer som inte kan e-fakturera via PEPPOL. IAF använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

  • Format: SFTI Svefaktura
  • Partsidentitet: 2021005414 (vårt organisationsnummer)
  • Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1311

Köper ni tjänster från en VAN-operatör så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Global Location Number - GLN

Vårt GLN-nummer är 7340093212588

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor ( fler än 100 fakturor per år) kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. Kontakta oss via e-post för att beställa en integration när det är aktuellt. 

Företag som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Se ovan vilka format som IAF kan ta emot i samt om kommunikationssätt.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst:

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Observera att vi inte tar emot fakturor via mejl. Fakturor ska skickas direkt till vår faktureringsadress alternativt som e-faktura.

Fakturaadress:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

FE 7783 

831 90 Östersund 

Vårt GLN-nummer är: GLN 7340093212588