IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Pågående granskningar

Vårt uppdrag som tillsynsmyndighet består av regeringsuppdrag och granskningar som vi själva tar initiativ till. Här beskriver vi några av de granskningar som pågår just nu.