IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tillsynsärenden

Vi kan starta tillsynsärenden gentemot arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Ett tillsynsärende är ofta en begränsad fråga som vi vill följa upp för att kunna besluta om lämpliga åtgärder. Här beskriver våra pågående tillsynsärenden.

Flera tillsynsärenden startar på grund av lång väntetid

En ansökan om arbetslöshetsersättning blir vanligtvis beslutad inom två till tre veckor från det att den har lämnats in till en arbetslöshetskassa.  

När väntetiden blir längre än fyra veckor gör vi analyser för att bedöma vad förlängningen beror på. Ibland finns det kända faktorer som visar orsaken. Men när vi behöver mer information kan vi starta ett tillsynsärende för att följa upp arbetslöshetskassans arbete. I vår statistikdatabas och vår veckostatistik  går det att följa statistik om väntetiden hos arbetslöshetskassorna. 

Regelbunden kontakt med berörd arbetslöshetskassa

När vi följer upp frågan som ingår i tillsynsärendet tar vi kontakt med den berörda arbetslöshetskassan och tar reda på vad det aktuella problemet beror på. Vi bokar in möten för att arbetslöshetskassan ska få möjlighet att berätta om sina åtgärder. Vi kan också begära att få in skriftliga rapporter som underlag. 

Ärendet pågår så länge vi anser att vi behöver följa upp frågan som vi har väckt. När frågan som vi vill följa upp är utredd beslutar vi att avsluta ärendet. I vissa fall kan observationer från ett tillsynsärende leda till att vi startar en mer omfattande granskning. 

Personer som väntar på beslut om ersättning från arbetslöshetskassan kan logga in arbetslöshetskassans Mina sidor för att få mer information eller söka kontakt i sitt ärende. IAF kan inte vidta åtgärder i enskilda ansökningar om arbetslöshetsersättning.