IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Statistiken för vecka 15 beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, väntetiderna hos arbetslöshetskassorna under februari och mars, och hur många som får ersättning. Avslutningsvis tittar vi närmare på hur många företagare som får ersättning.

Sammanfattning vecka 15

  • Hälften av de som fick sin första utbetalning under mars har väntat fem veckor. Väntetiden fortsätter att vara lång hos Alfa.
  • I genomsnitt fick 74 000 personer ersättning varje vecka under vecka 11 till 14.
  • Vecka 11 till 14 betalades det varje vecka ut i genomsnitt 498 miljoner kronor.
  • I genomsnitt fick 2 600 företagare ersättning varje vecka under vecka 11 till 14.
  • Antalet nya ansökningar om ersättning fortsätter vara högre än under samma period 2019. Antalet är dock lägre än samma period 2020.