IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistiken för vecka 4 beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar och genomströmningstiderna hos arbetslöshetskassorna under vecka 3, och hur många som får ersättning.

Sammanfattning vecka 4

  • I genomsnitt 85 000 personer fick ersättning varje vecka under de första veckorna av 2021.
  • Vecka 1 till 3 betalades det varje vecka ut i genomsnitt 622 miljoner kronor.
  • Genomströmningstiden under vecka 3 visar att väntetiden för att få den första utbetalningen av ersättning fortsätter vara lång hos några arbetslöshetskassor. Mediantiden för samtliga arbetslöshetskassor under vecka 3 var sex veckor för inkomstrelaterad ersättning.
  • Antalet nya ansökningar om ersättning fortsätter vara högre än under samma period föregående år.

Om veckostatistiken

Varje vecka följer IAF upp ett antal indikatorer för att följa arbetslöshetskassornas arbete med att handlägga sina ärenden. Uppföljningen har vi startat eftersom många personer har eller riskerar att bli arbetslösa när den pågående coronapandemin ger stora effekter på den svenska arbetsmarknaden. 

Veckostatistiken visar antalet ersättningstagare, utbetalt ersättningsbelopp, antal beslut om vilande företag, antal beslut för arbetssökande som tidigare var företagare, och arbetslöshetskassornas genomströmningstider samt medlemsstatistik för de senaste veckorna. Statistiken har viss eftersläpning. Av diagrammen framgår vilka veckor som ingår i statistiken för varje uppgift.

Utöver att hämta statistik gör vi också telefonintervjuer med ett urval av arbetslöshetskassorna för att samla en lägesbild. Vi har tät dialog med Sveriges a-kassor och Arbetsförmedlingen och följer aktuell statistik om varsel för olika branscher.

Du som har frågor om statistiken är välkommen att kontakta statistik@iaf.se