IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistiken visar aktuella väntetider och hur många som i genomsnitt har fått arbetslöshetsersättning under de senaste veckorna.

Sammanfattning vecka 39

  • Hälften av de som fick sin första utbetalning under vecka 38 har väntat upp till sex veckor.
  • Under de fem senaste veckorna har i genomsnitt cirka 42 000 personer per vecka fått en utbetalning av arbetslöshetsersättning. Detta är fler än under motsvarande period 2022.