IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, väntetiderna hos arbetslöshetskassorna under april och maj, och hur många som fått ersättning utbetald under de senaste veckorna. Avslutningsvis tittar vi närmare på hur många företagare som får ersättning.

Sammanfattning vecka 23

  • Hälften av de som fick sin första utbetalning under maj har väntat fyra veckor. Alfas väntetid var nio veckor under maj, en minskning med fyra veckor sedan april.
  • I genomsnitt fick 62 000 personer ersättning varje vecka under vecka 19 till 22.
  • Vecka 19 till 22 betalades det varje vecka ut i genomsnitt 409 miljoner kronor i ersättning.
  • I genomsnitt fick 2 200 företagare ersättning varje vecka under vecka 19 till 22.
  • Antalet nya ansökningar om ersättning är nu lägre än under samma period 2020. Antalet fortsätter dock vara något högre än samma period 2019.