IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistiken visar aktuella väntetider och hur många som i genomsnitt har fått arbetslöshetsersättning under de senaste veckorna.

Sammanfattning vecka 9

  • Under de fem senaste veckorna har i genomsnitt cirka 8 000 personer per vecka ansökt om en ny ersättningsperiod.
  • Hälften av de som fick sin första utbetalning under vecka 8 2024 har väntat upp till fyra veckor.
  • Under de fem senaste veckorna har i genomsnitt cirka 59 000 personer per vecka fått en utbetalning av arbetslöshetsersättning. Detta är fler än under motsvarande period 2023.