IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, väntetiderna hos arbetslöshetskassorna och hur många som fått ersättning utbetald under de senaste veckorna. Avslutningsvis tittar vi närmare på hur många företagare som får ersättning.

Sammanfattning vecka 38

  • Hälften av de som fick sin första utbetalning under vecka 37 har väntat upp till tre veckor. 
  • I genomsnitt fick cirka 55 000 personer ersättning varje vecka under vecka 34 till 37.
  • Vecka 34 till 37 betalades det varje vecka ut i genomsnitt 383 miljoner kronor i ersättning.
  • I genomsnitt fick cirka 1 900 företagare ersättning varje vecka under vecka 34 till 37.
  • Antalet nya ansökningar om ersättning fortsätter vara lägre än under samma period 2020. Antalet är dock något högre än samma period 2019.