IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Statistiken beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, väntetiderna hos arbetslöshetskassorna och hur många som fått ersättning utbetald under de senaste veckorna. Avslutningsvis tittar vi närmare på hur många företagare som får ersättning.

Sammanfattning vecka 3

  • Hälften av de som fick sin första utbetalning under vecka 2 har väntat upp till två veckor. 
  • I genomsnitt fick cirka 49 600 personer ersättning per vecka under vecka 50, 2021, till vecka 2, 2022.
  • Vecka 50, 2021, till vecka 2, 2022, betalades det i genomsnitt ut 310 miljoner kronor i ersättning per vecka.
  • I genomsnitt fick cirka 1 600 företagare ersättning per vecka under vecka 50, 2021, till vecka 2, 2022.