IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Öppen data

Här hittar du information om och länk till IAF:s öppna data.

Öppna data från IAF får användas fritt, men ange gärna Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som källa. 

Just nu är öppna data från IAF begränsade till den officiella statistik som publiceras på vår statistikportal. Fler områden kan komma framöver. 

Användningen av myndigheternas öppna data är reglerad i Öppna datalagen: Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.