IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Att beställa statistik

IAF:s statistik- och tillsynsdatabas består av individdata från arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En del av uppgifterna redovisas sammanställda som statistik på vår webbplats och i Statistikdatabasen. Om du behöver sammanställd statistik som inte går att hitta på vår webbplats kan du beställa det här.

Geografiska eller andra uppdelningar och små intervall för till exempel ålders- och inkomstuppgifter ökar risken för att enskilda individer kan röjas. I så fall behöver vi göra en sekretessbedömning. Läs mer om detta på sidan Att beställa individdata.

Kostnad för tidskrävande arbete

Vid mer omfattande beställningar av data kan IAF ta ut en avgift som motsvarar kostnaden för vårt arbete, se 4 § avgiftsförordningen (1992:191).

Leveranstid

Från att en komplett ansökan inkommit till dess att vi kan leverera beställda uppgifter tar det cirka 1-4 veckor, beroende på beställningens omfattning och komplexitet.