IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om arbetslöshetsförsäkringen och intyg U2 för att söka jobb i EU.

Längst ned på sidan finns länkar till arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig med frågor som handlar om enskilda ärenden.