IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassor i Sverige

Det finns 25 arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassorna är organiserade i en intresseorganisation som heter Sveriges a-kassor. Organisationen ger stöd till arbetslöshetskassorna med bland annat it-utveckling, handläggarstöd, utbildning och opinionsbildning.