IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

(Nr 36)

Kassans verksamhetsområde omfattar byggnadsarbetare samt målare och företagare inom måleriyrket. Medlem i egenskap av företagare kan den vara som utövar måleriyrket i företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare.

Webbplats: http://www.byggnadsakassa.se/