IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassorna har rätt till statsbidrag för kostnaderna för den ersättning som betalas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det finansieras genom arbetsmarknadsavgiften och en finansieringsavgift.

Den största delen av statens kostnader för utbetald arbetslöshetsersättning finansieras av arbetsmarknadsavgiften. Arbetsmarknadsavgiften är en del av den arbetsgivaravgift som arbetsgivare betalar till staten för sina anställda, och av den egenavgift som enskilda företagare och delägare i handelsbolag betalar till staten. 

Finansieringsavgiften betalas av arbetslöshetskassorna till staten för att finansiera en del av statens kostnader för utbetald arbetslöshetsersättning. Finansieringsavgiften storlek är reglerad i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Storleken på avgiften beror på antal medlemmar, den inkomstrelaterade ersättningen och antal ersättningsdagar för varje arbetslöshetskassa varje månad. 

Under 2023 motsvarade finansieringsavgiften cirka 31 procent av den utbetalda arbetslöshetsersättningen. Det är IAF som fakturerar arbetslöshetskassorna varje månad och som ser till att finansieringsavgiften betalas in till staten. 

Arbetslöshetskassornas finansierar betalningen av finanseringsavgiften genom att ta ut medlemsavgifter från sina medlemmar. Medlemsavgifterna ska också täcka arbetslöshetskassans administrativa kostnader, till exempel lokaler, it-system och personal. 

Arbetsmarknadsavgiften regleras i socialavgiftslagen (2000:980) och i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Statsbidrag till arbetslöshetskassorna och finansieringsavgiften regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.