IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

(Nr 70)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige anställda tjänstemän inom finans- och försäkringsområdet och företagare i egenskap av entreprenörer inom finans- och försäkringsområdet.

Webbplats: www.ffakassan.se