IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Säljarnas arbetslöshetskassa

(Nr 23)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige anställda och företagare som arbetar eller som senast har arbetat med försäljning och/eller marknadsföring.

Webbplats: www.saljarnas-akassa.se