IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fastighets arbetslöshetskassa (FEAK)

(Nr 47)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom Fastighetsanställdas Förbunds avtalsområde enligt LOs organisationsplan 2012. 

Webbplats: www.fastighetsakassa.se