IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Journalisternas arbetslöshetskassa

(Nr 52)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda, företagare och frilansmedarbetare som helt eller delvis arbetar med journalistiska och andra redaktionella arbetsuppgifter.

Webbplats: www.journalisternas-akassa.se