IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa (KAAK)

(Nr 51)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda hos kommuner, landsting, församlingar och hos andra arbetsgivare som i huvudsak bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice samt anställda inom naturbruksområdet.

Webbplats: www.kommunalsakassa.se