IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa

(Nr 44)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom pappers- och massaindustrin.

Webbplats: www.pappersakassa.se