IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan)

(Nr 69)

Arbetslöshetskassan Alfa kallas även Alfa-kassan. 
Kassans verksamhet är avsedd för både anställda och företagare i Sverige. Kassans huvudsakliga uppgift är att betala ersättning med grundbelopp till dem som inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa samt inkomstbortfallsförsäkring till dem som är anslutna till Alfa-kassan. Kassan ska lämna information till den enskilde om vilka andra arbetslöshetskassor som är verksamma inom hans eller hennes yrkesområde.

Webbplats: www.alfakassan.se