IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regelsamlingar

Här får du som handlägger ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen vägledning i ditt arbete. Vi har fyra olika regelsamlingar som tar upp olika rättsliga frågor.

Rättspraxis

Avsnitt 12 - Varning och avstängning

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen meddelad den 3 maj 2024 (mål nr 568-23)

Försäkringsbestämmelser
Rättspraxis

Avsnitt 8 - Företagare

Nytt rättsfall från HFD den 15 maj 2024 om underlaget för beräkningen av företagares dagsförtjänst.

Försäkringsbestämmelser
Föreskrift

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 19-21 §§

Försäkringsbestämmelser