IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regelsamlingar

Här får du som handlägger ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen vägledning i ditt arbete. Vi har fyra olika regelsamlingar som tar upp olika rättsliga frågor.

Rättspraxis

Avsnitt 3 - Medlemskap

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har den 27 april 2023 i mål nr 3577-22 beslutat att inte meddela prövningstillstånd avseende överklagande av en dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 6 april 2022 i mål nr 5149-21.

Föreningsrättsliga bestämmelser
Lag

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2020:1251

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2020:1251 har genom lag 2022:1832 fått ändrad lydelse.

Försäkringsbestämmelser
Lag

Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod

Ikraftträdandebestämmelsen till 2021:1287

Ikraftträdandebestämmelsen till 2021:1287 har ändrats genom lag 2022:1835.

Försäkringsbestämmelser