IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regelsamlingar

Här får du som handlägger ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen vägledning i ditt arbete. Vi har fyra olika regelsamlingar som tar upp olika rättsliga frågor.

Förordning

Avsnitt 8 - Företagare

Förordning 2023:420

5 d § ALFFo återinförs med tillhörande övergångsbestämmelser genom förordning 2023:420. Denna förordning träder i kraft 1 januari 2024.

Försäkringsbestämmelser
Rättspraxis

Avsnitt 3 - Medlemskap

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har den 27 april 2023 i mål nr 3577-22 beslutat att inte meddela prövningstillstånd avseende överklagande av en dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 6 april 2022 i mål nr 5149-21.

Föreningsrättsliga bestämmelser
Lag

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2020:1251

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2020:1251 har genom lag 2022:1832 fått ändrad lydelse.

Försäkringsbestämmelser