IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regelsamlingar

Här får du som handlägger ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen vägledning i ditt arbete. Vi har fyra olika regelsamlingar som tar upp olika rättsliga frågor.

Avsnitt 8 - Företagare

Nytt referat av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 maj 2024 i mål nr 288-24 infört.

Nytt referat av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 maj 2024 i mål nr 288-24 infört.

Försäkringsbestämmelser
Föreskrift

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete

Nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete

Försäkringsbestämmelser
Föreskrift

Avsnitt 12 - Varning och avstängning

Nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete

Försäkringsbestämmelser