På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4370-18

Fråga om giltig anledning att lämna sitt arbete är styrkt genom läkarintyg.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 474-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och IAF haft rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 475-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och IAF haft rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Överklagande

Överklagande av kammarrättens dom i mål nr 6307-17

Frågan i målet är om NN har bedrivit näringsverksamhet vid sidan av sin heltidssysselsättning under minst tolv månader före arbetslöshetens inträde. Godkänd...

Överklagandet

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4713-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 37 § LAK och IAF haft rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4715-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 37 § LAK och IAF har rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Yttrande

Yttrande i kammarrättens mål nr 4560-18

Fråga om sökanden var att betrakta som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening...

Yttrandet

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2789-17

Frågan i målet är om förtroendearbetstid ska medräknas i arbetsvillkoret.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 5230-17

Fråga om det vid beräkning av dagsförtjänsten går att beakta andra inkomster som en ersättningssökande har haft under ramtiden vid sidan av det avgångsvederlag...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2722-17

Fråga om ändrade familjeförhållanden kunnat utgöra giltig anledning enligt 43 b § första punkten ALF att på egen begäran lämna en...

Domen