På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Överklagande

Överklagande av kammarrättens dom i mål nr 6307-17

Frågan i målet är om NN har bedrivit näringsverksamhet vid sidan av sin heltidssysselsättning under minst tolv månader före arbetslöshetens inträde. Godkänd...

Överklagandet

Yttrande

Yttrande i kammarrättens mål nr 4560-18

Fråga om sökanden var att betrakta som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening...

Yttrandet

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2789-17

Frågan i målet är om förtroendearbetstid ska medräknas i arbetsvillkoret.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 5230-17

Fråga om det vid beräkning av dagsförtjänsten går att beakta andra inkomster som en ersättningssökande har haft under ramtiden vid sidan av det avgångsvederlag...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2722-17

Fråga om ändrade familjeförhållanden kunnat utgöra giltig anledning enligt 43 b § första punkten ALF att på egen begäran lämna en...

Domen

Överklagande

Överklagande av kammarrättens dom i mål nr 446-18

Fråga om tillämplig sanktionsbestämmelse när sökande tackat nej till ett erbjudande om en förlängning av en tidsbegränsad anställning.

Överklagandet

Överklagande
Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 1610-17

Ändrad praxis när det gäller förutsättningarna för att bevilja en sökande, som tidigare beviljats grundersättning, inkomstrelaterad ersättning efter att...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 4519-17

Frågan i målet är om en person som genom att i försäkran för aktivitetsstöd lämnat oriktiga uppgifter om full närvaro i sitt program under ett betydande...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 347-17

Fråga om den sökandes dagsförtjänst ska beräknas enligt 37 a § eller 37 b § ALF.

Domen