På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6114-18

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6114-18 Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om IAF haft rätt att återkräva...

Beslutet

Avgörande

Beslut i högstaförvaltningsdomstolen mål nr 6113-18

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om IAF har haft rätt att återkräva statsbidraget.

Beslutet

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 682-19

Fråga om en vikarierande fiskare som inte var ordinarie medlem i ett fiskelag ska anses som företagare eller ej. Kammarrätten har sammantaget i motsats till underinstanserna funnit...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 4961-18

Fråga om den sökandes agerande varit grov vårdslöshet och om det finns särskilda skäl att frånkänna honom rätt till ersättning istället för...

Domen

Avgörande

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2500-18

Fråga om tillämplig sanktionsbestämmelse när sökande tackat nej till erbjudande om en förlängning av en tidsbegränsad anställning.

Beslutet

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4370-18

Fråga om giltig anledning att lämna sitt arbete är styrkt genom läkarintyg.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 475-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och IAF haft rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4713-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 37 § LAK och IAF haft rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4715-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 37 § LAK och IAF har rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2789-17

Frågan i målet är om förtroendearbetstid ska medräknas i arbetsvillkoret.

Domen