IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsstatistik om arbetslöshetsförsäkringen för 2021

Under 2021 betalades 21,4 miljarder kronor ut från arbetslöshetskassorna. Det är en minskning med 3,2 miljarder kronor jämfört med 2020. Under 2021 var 73 procent av personerna som ingår i arbetskraften i åldern 16-64 år var med i en a-kassa. Väntetiden att få sin första utbetalning från a-kassan varierade mellan 4-14 veckor under 2021. Detta och mer finns att läsa i vår samlade årsstatistik.

Årsstatistiken för 2021 visar uppgifter kring utbetald ersättning, antal medlemmar och väntetider för att få sin första arbetslöshetsersättning. Den visar även hur många beslut om vilande företag som togs, hur hög ersättningsgraden var och hur många a-kassor som ändrade sin medlemsavgift under 2021.