IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har vidtagit för att motverka felaktiga utbetalningar under 2021 och 2022. Uppdraget ska även ge en analys av hur arbetslöshetskassorna har använt de bidrag på totalt 20 miljoner kronor som betalades ut i syfte att stärka kontrollarbetet.

Här redovisas en delrapport till regeringen. En slutrapport ska lämnas senast den 14 oktober 2022.