IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fusion mellan Hamnarbetarnas och Sveriges arbetares arbetslöshetskassa

Inspektionen för arbetslöshetskassan (IAF) har godkänt fusionsavtalet mellan Sveriges arbetares arbetslöshetskassa och Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa. Fusionen genomförs den 1 november och innebär att medlemmarna i Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa blir medlemmar i Sveriges arbetares arbetslöshetskassa.

Sveriges arbetares arbetslöshetskassa och Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa har den 7 juli 2021 kommit in med en ansökan om att IAF ska godkänna fusionsavtal mellan de båda arbetslöshetskassorna. Enligt fusionsavtalet ska Sveriges arbetares arbetslöshetskassa den 1 november 2021 fusioneras med Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa. Fusionen ska genomföras så att Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa går upp i Sveriges arbetares arbetslöshetskassa, vilket medför att medlemmarna i Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa blir medlemmar i Sveriges arbetares arbetslöshetskassa efter fusionen.

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa har vid sin föreningsstämma den 27 maj 2021 beslutat om att godkänna fusionsavtalet som innebär att arbetslöshetskassan fusionerar med Sveriges arbetares arbetslöshetskassa. 

Sveriges arbetares arbetslöshetskassa har vid sin föreningsstämma den 28 maj 2021 också beslutat om att godkänna fusionsavtalet som innebär att arbetslöshetskassan fusionerar med Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa. 

IAF beslutade i ärendet den 28 oktober. IAF:s bedömning är att det inte finns något hinder för den föreslagna fusionen och det inlämnade fusionsavtalet är därmed godkänt. Beslutet har diariennummer IAF 2021/140.

Regelverket om hur arbetslöshetskassor kan ingå fusion med andra kassor beskrivs i Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor.