IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ny generaldirektör för IAF

Regeringen har idag fattat beslut om att utse Mathias Wahlsten till ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Han tillträder sin tjänst den 1 september 2022.

Mathias Wahlsten arbetar idag som samhällsbyggnadsdirektör och ställföreträdande Länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Han har tidigare bland annat arbetat som chef för verksamhetsanalys på Arbetsförmedlingen.