IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Förslag till fördelning av bidrag som ska stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar

Regeringen avser att fördela 10 miljoner kronor i bidrag till a-kassorna som ska stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Idag redovisar IAF en rapport till regeringen som utgör ett förslag till hur bidraget ska fördelas mellan a-kassorna.

– Vi har gjort beräkningar och ett förslag till hur bidraget ska fördelas mellan kassorna. Att regeringen riktar medel arbetslöshetskassorna är en tydlig signal om att det är viktigt att stärka kontrollarbetet inom alla individersättningar. Arbetslöshetskassornas arbete är mycket viktigt, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 

Bidragsnivån för respektive a-kassa utgår från en fast del och en rörlig del som beräknas utifrån antalet ersättningstagare och inkomna ersättningsansökningar per a-kassa. IAF föreslår även att de minsta a-kassorna får 100 000 kronor var i syfte att stärka sitt arbete med att motverka felaktiga utbetalningar. 

Andra uppdrag om IAF ska redovisa till regeringen är en analys av felaktiga utbetalningar samt en analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete.  Uppdraget om felaktiga utbetalningar ska redovisas senast den 31 mars. Uppdraget om arbetslöshetskassornas kontrollarbete ska delrapporteras senast 31 mars och slutrapporteras senast den 14 oktober 2022.