IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

15,4 miljarder betalades ut från arbetslöshetskassorna

Under 2023 betalade arbetslöshetskassorna ut 15,4 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Under 2023 fick totalt cirka 235 000 personer arbetslöshetsersättning i Sverige. Det är ungefär 7 500 fler personer än året innan.

Diagrammet nedan visar utbetald arbetslöshetsersättning i miljarder kronor från 2013 till och med 2023.

Linje och stapeldiagram som visar utbetald ersättning 2013 till 2023

Mer ersättning till män än till kvinnor

Det betalades ut mer ersättning till män än till kvinnor, 8,8 respektive 6,6 miljarder kronor under 2023. Skillnaden mellan kvinnor och män var 2,2 miljarder kronor. I statistikdatabasen hittar du utbetalningsnivåer för tidigare år fördelade på kvinnor och män.

Hur många personer fick arbetslöshetsersättning under 2023?

Under 2023 fick 235 000 personer arbetslöshetsersättning. Det är cirka 7 500 fler personer än föregående år. Diagrammet nedan visar antalet personer som fick arbetslöshetsersättning under 2013 till 2023. Både antalet kvinnor och män som fick arbetslöshetsersättning under 2023 ökade jämfört med föregående år, och det var fler män än kvinnor som hade arbetslöshetsersättning under 2023.

Linje- och stapeldiagram som visar antalet personer med arbetslöshetsersättning 2013-2023.png

 

I IAF:s statistik- och tillsynsdatabas kan du se antalet ersättningstagare i respektive län och kommun som fick arbetslöshetsersättning under 2023. Välj fliken Län och kommuner för att se fördelningen mellan län och kommuner.