IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fyra a-kassor höjde medlemsavgiften 2023

Fyra a-kassor höjde och en sänkte medlemsavgiften under 2023. I december 2023 var den lägsta medlemsavgiften 130 kronor och den högsta 175 kronor per månad.

Diagrammet nedan visar de arbetslöshetskassor som hade högst och lägst medlemsavgift under december 2023. Hotell- och restauranganställdas a-kassa hade den högsta medlemsavgiften och Akademikernas, Fastighets, Lärarnas och Transportarbetarnas a-kassa hade den lägsta. 

stapeldiagram visar a-kassornas medlemsavgift 2023

Vilka a-kassor ändrade medlemsavgiften under 2023?

Medlemsavgiften ändrades i fem a‑kassor mellan december 2022 och december 2023. Medlemsavgiften höjdes i fyra a‑kassor och sänktes i en. Diagrammet nedan visar förändringen i kronor per månad.

medlemsavg_forandring_2023.png