IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Väntetiden ökade under 2023

Förlängd väntetid för förstagångsutbetalningar var en trend för många a-kassor under 2023. Under 2023 hade hälften av alla som fick arbetslöshetsersättning väntat upp till fem veckor när de fick sin första utbetalning. Tre a-kassor hade väntetider där hälften av de sökande fick vänta mer än fem veckor på sin första utbetalning.

Väntetiderna hos olika a-kassor

Diagrammet nedan visar väntetiden under 2023. Väntetiden räknas i veckor och presenteras som median.

liggande stapeldiagram visar väntetid som median för alla a-kassor

Diagrammet ovan visar att Alfakassan, Kommunalarbetarnas och Unionens a-kassa hade längst väntetider under 2023. Diagrammet visar också att Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa hade kortast väntetid under 2023. Där fick hälften av medlemmarna sin första utbetalning inom en vecka under 2023.  

Så förändrades väntetiden under 2023

Diagrammet nedan visar vilka a-kassor som hade förändrade väntetider mellan år 2022 och 2023. Förändringen visas i antal veckor. A-kassor som inte syns i diagrammet har oförändrad väntetid jämfört med 2022.

stapeldiagram visar hur väntetiden ökade för några a-kassor under 2023

Störst förändring i väntetid mellan åren hade Akademikernas, GS och Kommunalarbetarnas a-kassa som ökade sin väntetid med tre veckor. 17 av a-kassornas väntetider ökade med mellan en till två veckor under 2023 och ingen av a-kassorna förkortade sin väntetid jämfört med föregående år.  

Finans- och Försäkringsbranschens, Ledarnas, Sveriges arbetares och Säljarnas a-kassa hade oförändrad väntetid mellan 2022 och 2023.

Under 2023 bidrog ett nytt handläggningssystem till förlängd väntetid hos flera arbetslöshetskassor. En säkerhetsrelaterad it-incident i december 2022 påverkade också väntetiden för flera a-kassors utbetalningar i början av 2023. IAF följer upp a-kassornas väntetider regelbundet. När vi ser att väntetiden är förlängd hos en a-kassa tar vi kontakt med den för att ta reda på vad som bidrar till ökad väntetid. I vissa fall startar vi tillsynsärenden som belyser enskilda delar av arbetslöshetskassans handläggning av ärenden.