IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hur stor del av den tidigare inkomsten täckte arbetslöshetsersättningen under 2023?

Den genomsnittliga inkomsten för personer som påbörjade arbetslöshetsersättning 2023 var 33 200 kronor. Ersättningsgraden för en person som tidigare haft en inkomst på 33 200 kronor var 80 procent under de första hundra dagarna med arbetslöshetsersättning.

Ersättningsgraden visar hur stor arbetslöshetsersättningen är i förhållande till inkomsten före arbetslösheten. För de som påbörjade inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under 2023 var den genomsnittliga tidigare arbetsinkomsten cirka 33 200 kronor per månad. Den inkomsten innebär en ersättningsgrad på 80 procent, under de första 100 dagarna med arbetslöshetsersättning.

De tillfälligt höjda beloppsgränserna som infördes 2020 förlängdes och gällde under hela 2023. Den högsta inkomstrelaterade ersättningen var 1 200 kronor om dagen, men den var begränsad till att inte överstiga 80 procent av den tidigare inkomsten. Ersättning med grundbelopp var som högst 510 kronor om dagen under 2023.

Hur varierar ersättningsgraden över ersättningsperioden?

Diagrammet nedan visar hur ersättningsgraden varierar under de första 300 ersättningsdagarna beroende på tidigare arbetsinkomst före skatt.

Om arbetslösheten pågår i mer än 100 ersättningsdagar minskar det högsta belopp man kan få per dag, från 1 200 till 1 000 kronor. Efter 200 ersättningsdagar minskar den högsta andelen av den tidigare inkomsten som kan ersättas, från 80 till 70 procent.

linjediagram visar ersättningsgrad för kvinnor och män under 2023

För de som påbörjade inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under 2023 var den genomsnittliga tidigare arbetsinkomsten cirka 33 200 kronor per månad. Diagrammet ovan visar att det innebär en ersättningsgrad på 79,5 procent dag 1–100, 66,3 procent dag 101–300.

Den tidigare arbetsinkomsten varierade något mellan kvinnor och män under 2023. Kvinnor som påbörjade inkomstrelaterad ersättning hade i genomsnitt cirka 31 000 kronor som arbetsinkomst per månad. Diagrammet visar att det innebär en ersättningsgrad på 80 procent dag 1–100, cirka 71 procent dag 101–200 och 70 procent dag 201–300. Motsvarande genomsnitt för män var cirka 35 000 kronor per månad, vilket innebär en ersättningsgrad på 75,4 procent dag 1–100, cirka 62,9 procent dag 101–300.