IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Utbetald arbetslöshetsersättning

Statistiken baseras på utbetalningsdatum. Totalt utbetald arbetslöshetsersättning redovisas. Ingen justering för eventuella återkrav är gjord.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13