IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsstatistik om EU/EES-ärenden

Här ser du årsstatistik över hur många intyg vi har utfärdat till personer som tar med sig sin svenska arbetslöshetsersättning när de söker jobb i Europa.

Hur många sökte intyg för att ta med sig sin arbetslöshetsersättning och söka arbete i EU? 

Antal ansökningar om intyg.jpg

  • Under 2020 sökte 214 personer intyg för att ta med sin arbetslöshetsersättning för att söka jobb i EU. Av dessa var 118 kvinnor och 96 män.

Hur många intyg beviljade vi?

Antal beviljade intyg.jpg

  • Totalt beviljade vi 154 ansökningar under 2020 till 89 kvinnor och 65 män.