IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Riksarkivets förslag till författningar, FormatE

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beretts tillfälle att lämna remissvar på Riksarkivets förslag till författningar FormatE, RA-KS 2021/18. IAF har inga synpunkter på förslagen till författningar.