På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Årsredovisning 2018

Nu har IAF lämnat in årsredovisningen för 2018 till Arbetsmarknadsdepartementet. Där redovisar vi vårt finansiella resultat och en resultatredovisning som är uppdelad på våra tre verksamhetsgrenar; tillsyn och uppföljning, förtydliga regelverket och förvaltning.

Nyhet

Månadsstatistik

I december 2018 fick drygt 89 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa och något mer än 900 miljoner kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Månadsstatistik från IAF

I november 2018 fick cirka 93 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades 1,22 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Fusion mellan Unionens och Svensk handels arbetslöshetskassa

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen godkänner fusionen mellan Unionens arbetslöshetskassa och Svensk handels arbetslöshetskassa.

Nyhet

Ändrade redovisningsprinciper för årsredovisningar

Inför arbetslöshetskassornas årsredovisning 2018 gäller en ny föreskrift från IAF. Den stora förändringen är att a-kassorna ska redovisa fordringar för felaktig arbetslöshetsersättning till det belopp som beräknas bli betalt.

Nyhet

Höjning av timlönebeloppet för konstnärligt arbete

IAF har fastställt det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 180 kronor från och med den 1 januari 2019.

Månadsstatistik från IAF

I oktober 2018 fick knappt 86 tusen personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades nästan en miljard kronor ut.

Nyhet

Nya riktlinjer för statens representanter

Till varje a-kassas styrelse utser IAF en ledamot och en suppleant som statens representanter i styrelsearbetet. IAF har nu fastställt nya riktlinjer för statens representanter.

Nyhet

Nu öppnar vi Mina sidor för a-kassorna

Den 1 november kan a-kassorna börja använda fler e-tjänster hos IAF. Då lanserar vi Mina sidor som handläggare vid a-kassorna når genom att logga in med Bank-ID på vår webbplats.

Pressmeddelande

Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlingen har en viktig roll för att kontrollen i arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen ska fungera som den är avsedd. Men det finns omfattande brister i hur myndigheten utför sitt kontrollarbete. Det visar en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) lämnar till regeringen idag.

Nyhet

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs av kompletterande aktörer.

Nyhet

Månadsstatistik från IAF

I september 2018 fick 88 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa och drygt en miljard kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Är Arbetsförmedlingens handlingsplaner uppdaterade och aktuella?

Det är endast 13 av 250 handlingsplaner (5 procent) som kan betraktas som uppdaterade och aktuella. Det visar IAF:s senaste granskning av Arbetsförmedlingens efterlevnad av regelverket inom arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Få avvikelser i arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Den årliga granskningen av årsredovisningar från landets 27 arbetslöshetskassor visar att få kassor avviker från den föreskrift som styr vad redovisningen ska rapportera.

Nyhet

Får arbetssökande som inte använder digitala tjänster tillräckligt stöd?

En rapport från IAF visar att Arbetsförmedlingen brister i att upprätta handlingsplan och ge stöd utifrån behov till arbetssökande som inte använder myndighetens digitala tjänster.

Nyhet

Månadsstatistik

I augusti 2018 fick 88 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa. Totalt 1 208 miljoner kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen under samma månad.

Nyhet

Kortare öppettider den 30 och 31 augusti

Vår registratur är öppen mellan klockan 8.00 och 10.00 på torsdag och fredag den här veckan. Telefontiden för EU-ärenden är stängd under dessa dagar och öppnar igen måndagen den 3 september kl. 10.00.

Nyhet

Välkommen till nya iaf.se

Nu är IAF:s webbplats uppdaterad med ny design och förbättrade sökfunktioner. Du som tidigare har prenumererat på innehåll från iaf.se behöver skapa en ny prenumeration.

Nyhet

Statistik från IAF

I juni 2018 fick 82 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en a-kassa. Totalt betalades 899 miljoner kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande

Färre karensdagar när ändringar i lagen börjar gälla

Från och med 2 juli minskar antalet karensdagar från sju till sex dagar för att få rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Det blir nytt i samband med att ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring börjar gälla. Ändringar berör också rätten till inkomstrelaterad ersättning, förtroendeuppdrag och hur pensionen omräknas till dagsbelopp. Även förordningen om arbetslöshetsförsäkring blir ändrad i samband med detta.