På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Fusion mellan Unionens och Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa den första september 2019

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har den 4 juli 2019 godkänt fusionsavtal mellan Unionens arbetslöshetskassa och Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa.

Hur väl fungerar hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen?

I en treårsrapport för åren 2016-2018 lyfter Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fram centrala iakttagelser från granskningar av Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Syftet med rapporten är att visa hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar utifrån ett effektivitets-, likabehandlings-, och rättssäkerhetsperspektiv.

Nyhet

Bidrag till arbetslöshetskassor

Nu lämnar IAF ett underlag till regeringen som avser bidrag till arbetslöshetskassor.

Nyhet

Ny statistik från IAF

I mars 2019 fick nästan 100 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades knappt 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Intyget U2 för att söka jobb i EU

IAF kan bevilja intyg till personer som vill söka jobb i ett annat land i EU/EES eller Schweiz och samtidigt ha rätt till svensk arbetslöshetsersättning. Personer som vill söka jobb i Storbritannien eller Nordirland behöver kontakta oss inför sin ansökan.

Nyhet

IAF föreslår lagändringar

IAF har genomfört en fördjupad rättsutredning om sammanläggning av underrättelser. Syftet med rättsutredningen har varit att utreda och vid behov göra en framställan om lagändring till regeringen.

Pressmeddelande

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har beräknat kostnaden för felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen 2017. Den uppgår i det lägsta scenariot till mellan 261 till 553 miljoner kronor och orsakas till största delen av Arbetsförmedlingens bristande kontrollarbete. I det högre scenariot uppskattas kostnaden till mellan 1063 och 1744 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Årsstatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Under 2018 betalades 12,8 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen, och 69 procent av personerna som ingår arbetskraften i åldern 16-64 år var med i en a-kassa. Väntetiden att få sin första arbetslöshetsersättning från en a-kassa varierade mellan 4-13 veckor under 2018.

Nyhet

Årsredovisning 2018

Nu har IAF lämnat in årsredovisningen för 2018 till Arbetsmarknadsdepartementet. Där redovisar vi vårt finansiella resultat och en resultatredovisning som är uppdelad på våra tre verksamhetsgrenar; tillsyn och uppföljning, förtydliga regelverket och förvaltning.

Nyhet

Månadsstatistik

I december 2018 fick drygt 89 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa och något mer än 900 miljoner kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Månadsstatistik från IAF

I november 2018 fick cirka 93 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades 1,22 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Fusion mellan Unionens och Svensk handels arbetslöshetskassa

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen godkänner fusionen mellan Unionens arbetslöshetskassa och Svensk handels arbetslöshetskassa.

Nyhet

Ändrade redovisningsprinciper för årsredovisningar

Inför arbetslöshetskassornas årsredovisning 2018 gäller en ny föreskrift från IAF. Den stora förändringen är att a-kassorna ska redovisa fordringar för felaktig arbetslöshetsersättning till det belopp som beräknas bli betalt.

Nyhet

Höjning av timlönebeloppet för konstnärligt arbete

IAF har fastställt det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 180 kronor från och med den 1 januari 2019.

Nyhet

Månadsstatistik från IAF

I oktober 2018 fick knappt 86 tusen personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades nästan en miljard kronor ut.

Nyhet

Nya riktlinjer för statens representanter

Till varje a-kassas styrelse utser IAF en ledamot och en suppleant som statens representanter i styrelsearbetet. IAF har nu fastställt nya riktlinjer för statens representanter.

Nyhet

Nu öppnar vi Mina sidor för a-kassorna

Den 1 november kan a-kassorna börja använda fler e-tjänster hos IAF. Då lanserar vi Mina sidor som handläggare vid a-kassorna når genom att logga in med Bank-ID på vår webbplats.

Pressmeddelande

Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlingen har en viktig roll för att kontrollen i arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen ska fungera som den är avsedd. Men det finns omfattande brister i hur myndigheten utför sitt kontrollarbete. Det visar en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) lämnar till regeringen idag.

Nyhet

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs av kompletterande aktörer.

Nyhet

Månadsstatistik från IAF

I september 2018 fick 88 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa och drygt en miljard kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.