På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har tät dialog med arbetslöshetskassorna

Det pågående virusutbrottet har stora konsekvenser på arbetsmarknaden. Det är många personer som har blivit eller riskerar att bli arbetslösa. Regeringen har föreslagit tillfälliga åtgärder i arbetslöshetsförsäkringen och avser att tillföra mer pengar till arbetslöshetskassornas handläggning.

Nyhet

Utbildningsplikten inom etableringsprogrammet

För att stärka nyanländas etablering och för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden införde regeringen utbildningsplikten inom etableringsprogrammet som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Reformen började gälla i januari 2018 och nu har IAF granskat hur Arbetsförmedlingen har arbetat med anvisningar till utbildningar för att nyanlända ska förbättra sina möjligheter att få ett arbete.

Nyhet

Statistik om arbetslöshetsförsäkringen

Nu redovisar IAF statistik om arbetslöshetsförsäkringen för 2019.

Nyhet

Årsredovisning 2019

I årsredovisningen beskriver vi verksamhetens resultat och prestationer i en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Nyhet

Ny statistik från IAF

I november 2019 fick drygt 99 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades mer än 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Ny månadsstatistik från IAF

I oktober 2019 fick drygt 99 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa. Något mer än 1,3 miljarder kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Att söka jobb i EU med intyg U2

IAF kan bevilja intyg till dig som vill söka jobb i ett annat land i EU/EES eller Schweiz och samtidigt ha rätt till svensk arbetslöshetsersättning. Om du vill söka jobb i Storbritannien eller Nordirland behöver du kontakta oss inför sin ansökan.

Nyhet

Månadsstatistik från IAF

Under september månad fick drygt 95 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades drygt 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Förenklad rutin för att anmäla arbetslöshet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har ändrat i föreskrifterna som reglerar hur personer ska anmäla sig hos Arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet.

Nyhet

Ny telefontid för frågor om Intyg U2

Från och med den 8 oktober har vi nya telefontider då vi besvarar frågor om Intyg U2 som behövs för att ta med sin svenska arbetslöshetsersättning för att söka jobb i ett annat land i EU, EES eller Schweiz.

Nyhet

Ny månadsstatistik

I augusti 2019 fick nästan 97 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades drygt 1,3 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Handläggning av sanktionsärenden inom etableringsersättningen följer regelverket i många delar

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans har olika roller i hanteringen av sanktionsreglerna för etableringsersättningen. IAF:s rapport om sanktioner inom etableringsersättningen visar att handläggningen följer regelverket i många delar.

Nyhet

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

IAF gör regelbundna granskningar av arbetslöshetskassornas egna kapital. I år har även kassornas finansiella placeringar granskats. Granskningen visar att några arbetslöshetskassor har för stort eget kapital. IAF bedömer att arbetslöshetskassorna har god kontroll över sina finansiella placeringar.

Nyhet

Ny chefsjurist

Catarina Eklundh Ahlgren har tillträtt som chefsjurist vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF.

Nyhet

Fusion mellan Unionens och Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa den första september 2019

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har den 4 juli 2019 godkänt fusionsavtal mellan Unionens arbetslöshetskassa och Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa.

Nyhet

Hur väl fungerar hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen?

I en treårsrapport för åren 2016-2018 lyfter Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fram centrala iakttagelser från granskningar av Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Syftet med rapporten är att visa hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar utifrån ett effektivitets-, likabehandlings-, och rättssäkerhetsperspektiv.

Nyhet

Bidrag till arbetslöshetskassor

Nu lämnar IAF ett underlag till regeringen som avser bidrag till arbetslöshetskassor.

Nyhet

Ny statistik från IAF

I mars 2019 fick nästan 100 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades knappt 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Intyget U2 för att söka jobb i EU

IAF kan bevilja intyg till personer som vill söka jobb i ett annat land i EU/EES eller Schweiz och samtidigt ha rätt till svensk arbetslöshetsersättning. Personer som vill söka jobb i Storbritannien eller Nordirland behöver kontakta oss inför sin ansökan.

Nyhet

IAF föreslår lagändringar

IAF har genomfört en fördjupad rättsutredning om sammanläggning av underrättelser. Syftet med rättsutredningen har varit att utreda och vid behov göra en framställan om lagändring till regeringen.