IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om utökat informationsutbyte

IAF har med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde tagit del av departementspromemorian Ds 2022:13 Utökat informationsutbyte.

IAF instämmer i förslagen som medför att ett utökat informationsutbyte får ske, både av offentliga uppgifter och sekretessbelagda uppgifter. Om förslagen blir verklighet förväntas det bidra till en minskning av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.