IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB

IAF har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av förslagen i betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31).

Vi har avgränsat yttrandet till enbart de förslag i promemorian som rör arbetslöshetsförsäkringen:

  • 5.3.11 Förutsättningar för föräldrar som är arbetslösa
  • 8.15.1 Föräldern ska ha avstått från arbetslöshetsersättning
  • 8.15.2 Undantag från kravet på avstående från arbetslöshet