IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen

IAF har tagit del av utredningens förslag i betänkandet utifrån myndighetens verksamhetsområde och har inga synpunkter mot förslagen.