IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om införandet av en familjevecka Ds 2020:24

IAF konstaterar i sitt remissvar att förslaget inte påverkar regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och har därför inga synpunkter på förslaget.