IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd

IAF har granskat förslagen i promemoriorna Ds 2021:16, Ds 2021:17 och Ds 2021:18 i förhållande till myndighetens uppdrag att arbeta för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring och myndighetens mål att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Enligt IAF är vissa förslag i departementspromemoriorna inte utredda i en sådan omfattning som gör det möjligt att bedöma eller överblicka samtliga konsekvenser av dem. Vidare bör ikraftträdandet av förslagen i promemoriorna i möjligaste mån samordnas med ikraftträdandet av förslaget om den nya arbetslöshetsförsäkringen för att undvika tillfälliga och parallella system.