IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om förslaget om kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om en gemensam digital ingång

IAF ser positivt på att det i förslaget framgår tydligt vilka som är behöriga aktörer. I övrigt lämnar vi inga ytterligare synpunkter.