IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har inga invändningar mot att förslaget till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar införs. IAF lämnar dock några synpunkter att ta i beaktande inför den fortsatta beredningen.

I remissvaret tar IAF bland annat upp synpunkter gällande anställningspresumtionen. Vidare framhåller IAF att i det fortsatta arbetet med förslaget till direktiv är det angeläget att verka för att det finns förutsättningar för en enkel och effektiv administration när det gäller samordning och informationsutbyte.